Etusivu | Toiminta | Ajankohtaista | Historia | Linkit | Galleria | Yhteystiedot

1960-luvulla ruvettiin valtiovallan toimesta maamme metsästystä saattamaan järjestäytyneeksi. Perustettiin Metsästäjäin Keskusjärjestö, maa jaettiin riistanhoitopiireihin, lähes joka pitäjään perustettiin riistanhoitoyhdistys, ja metsästäjiä kehoitettiin muodostamaan rekisteröityjä metsästysseuroja. Huhtikuun 29. p:nä 1963 perustettiinkin Sanginkylään metsästysseura, joka rekisteröitiin nimellä Sangin Riistaveikot ry. Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Heikki Juntunen (pj:na 1963 - 1974) sekä ensimmäiseen johtokuntaan Janne Holappa, Antti Niemelä, Heikki Nissinen, Set Karhula ja Juho Sieppo. Sihteeri-rahastonhoitajaksi valittiin Matti Savolainen (1963 - 1990).

Tämä yleinen metsästysseurojen perustamisinnostus 1960-luvulla perustui varmaan myös siihen, että lintu-ja jäniskannat olivat silloin kaikkialla hyvät. Hirvikannat olivat kasvussa, ja kaatolupien anominen kävi joustavimmin metsästysseurojen nimissä, nämä kun suorittivat tehokasta metsästysmaiden vuokrausta toimintaansa varten. Ikävä kyllä kasvava innostus hirvenmetsästykseen aiheutti sen, että kaatolupia koko läänin alueella myönnettiin liian runsaasti, ja hirvet jouduttiin rauhoittamaan metsästykseltä esim. Utajärven pitäjässä kolmeksi vuodeksi.

Sangin Riistaveikot lähti mukaan hirvenpyyntiin alusta alkaen. Kun hirvien rauhoitus 1970-luvun alussa päättyi, alkoi ennennäkemätön hirvikannan kasvu kaikkialla Suomessa, myös Utajärvellä. Hirvien talvilaitumet olivat hyvät suo-ojitusten ansiosta. Metsästystä lisättiin varovasti, ja puolet hirvikiintiöistä pyydettiin vasoina. Niinpä 1980-luvun lopulla hirviä kaadettiin Sangin Riistaveikot ry.:n alueella vuosittain 40 kpl. Määrä alkoi jo hirvittää hirviporukkaakin, mutta maatalousministeriö, ylimmät riistanhoitoviranomaiset, tieliikenteen turvallisuudesta vastaavat viranomaiset sekä puutaimikoistaan huolestuneet metsänomistajat järjestöjensä kautta vaativat hirvikannan pienentämistä. Siinä onnistuttiin turhankin hyvin, sillä lupamääriä on sittemmin jouduttu rajusti vähentämään. V. 1998 kaadettiin seuran alueelta enää 4 hirveä. Hirvikanta on kuitenkin jälleen kohoamassa. Metsälintujen määrä ei ole enää noussut 1960-luvun alun tasolle. Jäniksiä sen sijaan on ollut vaihdellen joskus enemmän, joskus vähemmän.

Sangin Riistaveikot ry.: n jäsenmäärä on vuosien kuluessa noussut yli sadan, ja metsästysalue (hirvenmetsästyksen osalta) on yli 12000 ha. Seuran puheenjohtajina ovat toimineet Heikki Juntusen jälkeen Matti Perätalo, Set Karhula, Veikko Savolainen, Aappo Juntunen, Matti Suorsa, Kalevi Holappa ja Reijo Palo-oja. Matti Savolaisen jälkeen sihteeri-rahastonhoitajina ovat toimineet Reijo Palo-oja, Arttu Vimpari ja Heikki Lassheikki .

V. 1984 metsästyseuran ja etenkin hirvenmetsästysporukan toimintaedellytykset paranivat oleellisesti, kun lähelle Valkeisjärveä rakennettiin talkoilla metsästysmaja, jonka yhteyteen tehtiin hyvä hirvien käsittelypaikka.